VLE – Pesekitaran Pembelajaran Maya

Apakah itu Frog VLE?

Bayangkan Frog sebagai satu rangkaian sosial untuk sekolah.

Persekitaran Pembelajaran Maya Frog (VLE) adalah satu sistem pembelajaran berasaskan web yang menyerupai dunia pembelajaran sebenar dengan mengintegrasikan konsep pendidikan konvensional dengan kaedah maya. Sebagai contoh, guru-guru dapat memberi tugasan, ujian dan menyemak tugasan secara maya, sementara pelajar dapat menghantar tugasan dan menyemak markah menerusi VLE. Ibu bapa boleh berkomunikasi dengan pihak sekolah manakala pentadbir sekolah boleh menguruskan kalendar sekolah dan mewar-warkan notis sekolah melalui Internet.

sumber: Frog Asia

Sila tonton video untuk lebih faham: Vrog Asia

contoh; log in sekolah maya KPM

PERBENTANGAN

PersembahanVLE_PKG_Julau Mesyuarat Pengurusan PPD Julau Bil.4/2014

 PersembahanVLE_PKG_Julau_2014