Khidmat Bantu Kepakaran Teknologi Pendidikan

Senarai Perkhidmatan dan kepakaran sedia ada kami;

1.   Aplikasi SSQS dan SPPICTS.
2.  Aplikasi iQ-PSS dan i-Nilam.
3.  Aplikasi STS.
4.  Aplikasi Office 2010.
5.  SPS