EDUWEBTV.COM

EDUWEBTV.COM

 • PENGENALAN

EDUWEBTV telah dibangunkan oleh (KPM) sebagai satu wadah Pendidikan Digital untuk Semua, juga merupakan satu usaha untuk mengurangkan jurang digital antara bandar dan luar bandar.

 • DEFINISI

merupakan portal pendidikan interaktif berasaskan video yang boleh digunakan dalam proses(P&P)

 • VISI

Portal Pendidikan berasaskan Video menerusi penerapan nilai-nilai murni menggunakan teknik video

 • MISI

Untuk menerajui pembangunan Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) berteraskan teknologi maklumat dan komunikasi yang kreatif sejajar dengan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 – 2010.

 • COGANKATA

“Pendidikan Digital Untuk Semua” (Digital Education for All)

 • SALURAN EDUWEBTV

EDUWEBTV merupakan Portal berasaskan kepada video pendidikan yang mempunyai saluran-saluran tertentu yang mempunyai fokus dan matlamat yang berbeza.

Terdapat 7saluran – Berita, Akademik, Rencana, Wawancara, TV Pendidikan, Interaktif dan Siaran Langsung.

 • BERITA

Video berkaitan aktiviti KPM
2 bahasa (Melayu dan Inggeris)
Saluran berbentuk Berita dalam Pendidikan (News in Education) – aktiviti KPM, isu semasa pendidikan, polisi kerajaan dan program pendidikan di sekolah

 • AKADEMIK

Video berkaitan akademik seperti kursus ahli akademik dalam dan luar Negara

Guru dan Murid dapat mengalami pengalaman yang sama
Pembakar semangat dan pencetus inspirasi

 • RENCANA

Rancangan khas – sebaran dan perkongsian maklumat
Contoh – Pendidikan Teknik dan Vokasional
Aktiviti pendidikan dan amalan-amalan terbaik

 • WAWANCARA

Saluran video wawancara atau temubual bersama Personaliti Pendidikan yang berperanan mewarnai halatuju
program dan agenda pendidikan negara
Mengenali Personaliti Pendidikan

Isu yang diwawancara sebagai panduan

 • TV PENDIDIKAN

Bahan P&P yang diterbitkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP)
Rancangan berasaskan kurikulum sekolah rendah dan sekolah menengah
TV Pendidikan secara atas talian
Matapelajaran – Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu, Matematik, Pendidikan Islam, Sains dan Sejarah.

 • INTERAKTIF

Video program utama KPM seperti Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI)Pembestarian Sekolah

 • SIARAN LANGSUNG

Rakaman siaran langsung program anjuran KPM

Contoh – Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2008

 • JENIS PENGGUNA

Pentadbir Sistem
Pengguna Akhir
Orang Awam
Guru
Murid

 • KEPERLUAN ASAS

Pelayar Web – Internet Explorer (6 dan ke atas)
Windows Media Player (9 dan ke atas)
Saiz paparan – 1024 x 768 ‘pixel’
Sistem Pengoperasian – Windows 98

Akaun E-mel (Pendaftaran EDUWEBTV)

Untuk mengetahui lebih lanjut lagi sila layari : http://www.eduwebtv.com