Perkhidmatan Komuniti

Secara amnya Pusat Kegiatan Guru menyediakan beberapa kemudahan dan kemahiran sedia ada dibawah perkhidmatan PKG, khas untuk kegunaan pihak sekolah secara individu, kumpulan atau sekolah keseluruhannya, melalui beberapa kemudahan seperti berikut;

1.   Peralatan
2.  Bahan Bercetak dan Bukan Bercetak.
3.  Kajian Tindakan
4.  Kursus dan Bengkel
5.  Lawatan Penanda Aras
6.  Sosial dan Kebajikan