Perkhidmatan

PERKHIDMATAN PKG

TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN MAKLUMAT (ICT)Dua aplikasi yang telah diubah dan berubah bentuk pendekatan dan antaramuka.

aduan kerosakan ICT sekolah 2014 untuk membuat aduan kerosakkan ICT sekolah sila klik alamat URL berikut: aduan kerosakkan Peralatan ICT 2014

1.  Meja Bantuan Aras.
2. kidmatanbantu ICT.
3. 1BestariNet.
4. Pembestarian Sekolah.
5. Penarafan ICT: SSQS/SPPICTS.
6. Selenggara ICT: Perkakas/Sistem/Aplikasi/Kongfigurasi Rangkaian/STS.
7. Makmal komputer/Bahasa (MBMMBI).
8. Portal / Laman Sesawang.
9. Inisiatif ICT sekolah.
10. Kompetensi / Kemahiran Aplikasi.
11. Kolaborasi Maya.
 

PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)

1. Khidmatbantu PSS.
2. PSS Cemerlang.
3. Pusat Akses Sekolah.
4. Penarafan PSS: i-NILAM / iQ-PSS.
5. Gerakan Membaca: NILAM / KM1M/READ2012.
6. Literasi Maklumat.
 

MEDIA

1. Khidmatbantu Teknologi Pendidikan.
2. MBMMBI.
3. EduwebTV.
4. Kampus ASTRO.
5. CDRI.
6. Penerbitan Resos P&P.
7. Duplikasi Resos P&P.
8. Bahan Inovasi.
9. Bahan Promosi.
10. Best Teaching Practice.
11. Fotografi & Videografi.
12. Grafik Digital.
13. e-Bahan.
 

PERKHIDMATAN UMUM

1. Pinjaman dan Penggunaan peralatan, bahan cetak & bukan cetak.
2. Khidmatbantu, nasihat dan kepakaran teknologi pendidikan.
3. R&D / Kajian Tindakan.
4. Kursus / Bengkel / Seminar / Projek.
5. Lawatan Penanda Aras.
6. Sosial & Kebajikan.