PERLAKSANAAN SKOR KOMPETENSI DIGITAL TAHUN 2019 (DCS)

Dengan segala hormatnya surat daripada Ketua Penolong Pengarah BTPN Sarawak bertarikh 29 Julai 2019;Ruj. BTPN(SWK)8873/1/1JLD.4(   ) Dan Surat Daripada Pengarah Bahagian Sumber Teknologi Pendidikan (BSTP) Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Ruj.KPM.600-9/2/1 (4) bertarikh 31 Mei 2019 yang berketerangan sendiri adalah dirujuk.

TARIKH PERLAKSANAAN

(SEKOLAH MENENGAH)  MURID TINGKATAN 3 DAN 5

1 JULAI HINGGA 30 OGOS 2019

(SEKOLAH RENDAH) MURID TAHUN 6

15 SEPTEMBER HINGGA 22 NOVEMBER 2019

MAKLUMAT TAMBAHAN

  • Digalakan semua murid kumpulan sasaran.
  • Sekurang-kurangnya 40 orang.
  • Sekolah SKM yang mempunyai kurang 40 orang murid;bilangan penyertaan murid berdasarkan jumlah murid mengikut jumlah yang ada.