PROGRAM NILAM DITAMBAH BAIK (2018)

Adalah dimaklumkan bahawa Program NILAM telah berlaku perubahan dengan penambahbaikan yang akan memberi impak yang lebih baik kepada program NILAM itu sendiri.

OBJEKTIF NILAM YANG DITAMBAHBAIK
•melestarikan budaya pembacaan berkualiti, membantu proses pencarian ilmu pengetahuan, membina kemahiran, penguasaan literasi maklumat dan digital sepanjang hayat;
•menyediakan murid Malaysia untuk menjawab soalan yang menguji pemikiran aras tinggi (KBAT) yang menguji keupayaan menaakul, membuat refleksi, dan menilai melalui aktiviti pengayaan;
•menggalakkan pelibatan semua warga sekolah dalam pelaksanaan program dan aktiviti membaca merentasi kurikulum.
•menggalakkan pelibatan masyarakat/komuniti setempat/ pertubuhan kerajaan dan bukan kerajaan

Dengan beberapa perubahan dari segi KATEGORI BAHAN BACAAN YANG PELBAGAI DAN Lebih banyak lagi pilihan bahan pembacaan yang akan menggalakkan lebih ramai golongan pembaca yang terlibat dalam program NILAM.

Dari segi rekod juga mengalami perubahan dan lebih mudah untuk pelajar untuk merekod dan merumus bahan bacaan untuk mendapatkan MATA GANJARAN dengan pelbagai aktiviti yang menarik dan mengikut kesukaan pelajar dan semua aktiviti tersebut boleh disahkan oleh mana-mana guru dan ibubapa pada bila-bila masa.

keterangan lanjut sila klik PROGRAM NILAM TAMBAHBAIK