BORANG KAJI SELIDIK PENGGUNAAN RADIO PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH

Sehubungan dengan itu,Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sarawak sedang menjalankan tinjauan dan kajian impak bagi melihat keberkesanan penggunaan radio pendidikan di sekolah rendah.  

Mohon pihak sekolah  untuk mengisi borang kaji selidik  secara atas talian sebelum atau pada 30 Mei. klik Borang Soal selidik

Harap mendapat perhatian
Terima kasih