MAKLUMAT KEROSAKAN PERALATAN ICT SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH JULAU 2014

Sukacitanya dimaklumkan bahawa pihak BTP/BTPN/PTPB dan PKG sedang mengumpulkan maklumat dan anggaran perbelanjaan kerosakan peralatan ICT sekolah untuk penyelenggaraan tahun 2014.  Dengan ini mohon kerjasama daripada pihak sekolah untuk melaporkan kerosakan peralatan ICT yang terdapat di sekolah masing-masing dengan melengkapkan borang yang telah disediakan pada pautan di bawah.

(sila klik)

Maklumat Kerosakan Peralatan ICT 2014