INSTRUMEN PENILAIAN PENGGUNAAN BAHAN DIGITAL MBMMBI DI SEKOLAH

Makluman untuk sekolah-sekolah yang disenarai seperti  berikut;

1. Sekolah Kebangsaan Nanga Luau, Julau.
2. Sekolah Kebangsaan Nanga Engkamop, Julau.
3. Sekolah Kebangsaan Nanga Dayu, Julau.
4. Sekolah Kebangsaan Ulu Entaih, Julau.
5. Sekolah Menengah Kebangsaan Julau, Julau.
 

Adalah dimaklumkan Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia sedang membuat pemantauan pelaksanaan Makmal Bahasa di bawah dasar MBMMBI fasa 1 tahun 2011 di semua sekolah yang terlibat.

Sehubungan dengan itu sekolah-sekolah Daerah Julau yang disenaraikan  di atas ; untuk mengisi dan mengembalikkan INSTRUMEN PENILAIAN PENGGUNAAN BAHAN DIGITAL MBMMBI DI SEKOLAH (summit) dan Hardcopy dikembalikan kepada Pusat Kegiatan Guru Julau sebelum 25 Oktober 2013

Klik instrumen online Borang Instrumen

Sekian Terima Kasih

Abani Jemi
PKG Julau