ADUAN 1BESTARINET SEKOLAH

Salam 1Malaysia,

Saya dimaklumkan sejumlah 29 buah sekolah di Daerah Julau sudah dipasang dan menggunakan talian 1Bestarinet dan beroperasi;

Sebarang masalah berkaitan dengan 1BestariNet sekolah tuan/puan sila berhubung dengan proses seperti berikut;

Aduan Meja Bantuan 1BestariNet– 018-7998787 /moesupport@ytlcomms.my, TM Helpdesk School Broadband (SBB) 1-800-227722) dan

mendapatkan nombor log masalah/report no/trouble ticket number untuk direkod dalam buku log dan maklum kepada PKG untuk dipantau sehingga masalah tersebut selesai.

Dicadangkan pihak sekolah membuat speedtest dan cetaknya sebagai dokumen sokongan. Laporan isu/masalah tersebut perlu dihantar kepada pkg_julau@moe.edu.my secara mingguan untuk dibawa ke mejabantu BTP dan akan di maklumkan dalam mesyuarat bersama PMO dan YTL.

Harap maklum

PTP

PKG Julau