KEPUTUSAN PENARAFAN SSQS 2012 SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH JULAU

Kami mengucapkan syabas dan terima kasih kepada semua sekolah yang telah berjaya menyelesaikan Penarafan SSQS untuk 2012 untuk sekolah masing-masing;

Berikut adalah keputusan STAR RANGKING dan peratus RANGKING untuk semua sekolah Daerah Julau 2012.

SSQS_Sarawak_2012

Sebagai makluman berikut adalah pengenalan dan objektif; penarafan SSQS

 SMART SCHOOL QUALIFICATION STANDARDS (SSQS)

PENGENALAN
Pengukuran tahap bestari sekolah dibuat dengan Smart School Qualification Standards (SSQS) yang dilancarkan oleh YB Menteri Pelajaran pada 24 April 2007. SSQS dibangunkan bersama oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan Multimedia Development Corporation (MDeC).
 
OBJEKTIF SSQS
 
Objektifnya ialah:
1. Meningkatkan penggunaan ICT sekolah.
2. Menjadi sistem pemantauan dan pengukuran pengintegrasian ICT dalam pengurusan serta pengajaran dalam pembelajaran (PdP).
3. Menjadi rujukan untuk penambahbaikan polisi dan program KPM.
4. Memperkasa guru dan murid dari segi peningkatan pengetahuan dan kemahiran
 
PTP
PKG Julau