PEMANTAUAN DAN KHIDMAT BIMBINGAN BTPN/PTPB/PKG KE SEKOLAH 2014

Pemantauan Bersepadu Pengintergerasian ICT dalam PDP & Pembestarian BTPN/PTPB/PKG  ke sekolah tahun 2014 akan berlangsung selama sebulan dari 02 September hingga 30 Sepetember 2014.

OBJEKTIF

  1. Memastikan program-program KPM melibatkan pembestarian, PSS dan teknologi pendidikan dalam PdP dilaksana oleh pihak sekolah.
  2. Memberi khidmat bimbingan dan kepakaran kepada sekolah dalam bidang ICT, teknologi pendidikan dalam PdP.
  3. Memastikan wujud pembudayaan ICT dan teknologi pendidikan di sekolah selari hasrat KPM dan PPPM.

PEMANTAUAN DAN MAKLUMBALAS

  1. Pengurusan ICT
  2. Pengurusan Teknologi Pendidikan dan Pembestarian.
  3. Pengurusan PSS dan NILAM
  4. Pengurusan Frog VLE dan Sistem Pengurusan Sekolah (SPS)
  5. Khidmat Bimbingan & Kepakaran. (satu keperluan dan pemintaan).

Pusat Kegiatan Guru Julau telah merangka jadual lawatan seperti berikut

pemantauan

Posted in Terkini

SSQS SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH JULAU 2014

Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sarawak mengucapkan tahniah kepada semua sekolah yang telah memberi perhatian dan sokongan dalam menjayakan SSQS 2014 untuk Daerah Julau; kerana telah mencapai 100 peratus berjaya membuat penarafan bagi sekolah masing-masing.

Berikut dipaparkan jumlah responden sebenar yang telah membuat penarafan.

30082014_status SSQS Julau

senarai sekolah siap SSQS pada 30082014

Terima Kasih

 

Posted in Terkini

KAJIAN AUDIT – PERKHIDMATAN 1BESTARINET DAN MAKMAL KOMPUTER SEKOLAH 2014

Kajian Audit Prestasi Terhadap Perkhidmatan 1BestariNet dan Perolehan Peralatan ICT ke Makmal Komputer Sekolah

Mohon sekolah untuk melengkap isi Kajian Audit Prestasi Terhadap Perkhidmatan 1BestariNet dan Perolehan Peralatan ICT ke Makmal Komputer Sekolah (HP MultiSeat, VDI Thin Client, Chromebook).
Kajian dilaksanakan secara online di alamat URL : http://www.moe.gov.my/bad/icts/index.phpicts AUDIT KPM
Posted in Terkini