SMART SCHOOL QUALIFICATION STANDARD (SSQS)

PENARAFAN PEMBESTARIAN SEKOLAH MENGGUNAKAN SMART SCHOOL QUALIFICATION STANDARDS (SSQS) TAHUN 2014

Merujuk Surat BTPN(SWK)8873/1/1 Jld.3 (70)Bertarikh 10 Julai 2014 daripada Pengarah Pendidikan Negeri Sarawak dan Surat KP(BTP-PPSB)8817/3/4 Jld.2(26) Bertarikh 3 Julai 2014 daripada Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia yang berketerangan sendiri adalah dirujuk.

Sehubungan itu, jasa baik pihak tuan dipohon untuk memastikan bilangan responden terdiri daripada seorang PENTADBIR, seorang GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA (GPM), 30 orang GURU dan 30 orang MURID sekolah tuan membuat penarafan dengan URL berkut;

http://www.btpnswk.edu.my/SSQSv2

Untuk makluman, pentadbir sistem perlu mendapatkan TOKEN untuk membolehkan capaian kepada sistem penarafan SSQS 2014 menggunkan Username dan Password iaitu kod sekolah masing-masing.

Tempoh pelaksanaan penarafan adalah bermula dari;

14 JULAI Hingga 30 OGOS 2014

Untuk Perhatian Guru ICT atau Guru Bestari Sekolah, sekolah masing-masing PASTIKAN jumlah responden murid dan guru mengikut jumlah Enrolmen sekolah.

 

Posted in Terkini

SELAMAT MENJALANI IBADAH BERPUASA

Kami di Pusat Kegiatan Guru Julau mengucapkan;

Selamat menjalani ibadah puasa bagi yang berpuasa. Semoga puasa ini membentuk jati diri guru menjadi lebih baik dan sempurna sebagai seorang digelar pendidik. Semoga memperoleh keampunan dari yang maha esa.

puasa

aropa.com
Posted in Terkini

KAJIAN AUDIT – PERKHIDMATAN 1BESTARINET DAN MAKMAL KOMPUTER SEKOLAH 2014

Kajian Audit Prestasi Terhadap Perkhidmatan 1BestariNet dan Perolehan Peralatan ICT ke Makmal Komputer Sekolah

Mohon sekolah untuk melengkap isi Kajian Audit Prestasi Terhadap Perkhidmatan 1BestariNet dan Perolehan Peralatan ICT ke Makmal Komputer Sekolah (HP MultiSeat, VDI Thin Client, Chromebook).
Kajian dilaksanakan secara online di alamat URL : http://www.moe.gov.my/bad/icts/index.phpicts AUDIT KPM
Posted in Terkini